О НАМА
 
   
   
   

НС-Термомонтажа д.о.о. из Новог Сада је приватна компанија која је основана 1993. године у Новом Саду.

Бренд по коме је компанија препознатљива у СР Србији и иностранству је ремонт, ревитализација и реконструкција индустријских објеката. Основна услуге су нам изградња и одржавање објеката у прехрамбеној и петрохемијској индустрији и енергетици. 

Тренутно фирма  запошљава 182 радника, али са тенденцијом сталног повећавања броја запослених, јер адекватно и правовремено треба одговорити изазовима данашњег тржишта. Окосницу НС-Термомонтаже како руководећег тако и производног кадра чине људи са огромним искуством на пословима монтаже фабрика широм света. Под истим именом ради и представиштво фирме НС-Термомонтаже д.о.о. у СР Немачкој која запошљава 40 радника. Поред услуга извођења радова поседујемо комплетну машинску радионицу и разне специјалне машине за израду и производњу појединих машинских сегмената за услуге које изводимо.

НС-Термомонтажа д.о.о. је 2006 увела систем менаџмета квалитетом према JUS ISO 9001:2001, 2010 је сертификовала SRPS ISO 9001:2008, a 2011 сертификовала је Интегрисани сиситем квалитета SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 14001:2005 и SRPS OHSAS 18001:2008.
   
Кадровска структура запослених:  
   
1. Дипломирани машински инжењери
2. Машинки инжењери
3. Инжењери организације рада
4. Машински техничари
5. Дипломирани инжењери ппз
6. Возачи „C“ и „E“ катагорије
7. Заваривачи са атестом 141/111 TBW02
8. Заваривачи са атестом 141 TB W 11
9. Заваривачи са атестом 111 TB W 02
10. Заваривачи са атестом 111 TB W 01
6
1
3
5
1
4
25
6
1
5
11. Заваривачи са атестом 311TBW02
12. Заваривачи са атестом 311 TB W 01
13. Заваривачи са атестом 135PBW01
14. ВКВ бравари
15. КВ бравари
16. ПК бравари
17. Лимари
18. Дизаличари
19. Аутомеханичари

1
4
1
22
81
3
8
3
2
 
Политика система квалитета:
 
Политика система квалитета је део свеукупне пословне политике НС ТЕРМОМОНТАЖА д.о.о. којом се стално унапређује: управљање производним и пословним процесима, управљање заштитом животне средине, управљање безбедношћу и здрављем на раду...
 
   
 
Лиценце
 
НС ТЕРМОМОНТАЖА д.о.о. поседује следеће лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства:
  • И030М1 - термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за објекте за прераду нафте и гаса
  • И031М1 - термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за међународне и магистралне продуктоводе, гасоводе и нафтоводе за транспорт, за гасоводе називног радног натпритиска преко 16 бара, уколико прелазе најманје две општине, за складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона.
  • И053М1 - термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за термоелетране-топлане електричне снаге 10 и више МW.
  • И103М1 - термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за постројенја за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским поступцима, капацитета више од 70 тона дневно.
НС ТЕРМОМОНТАЖА д.о.о. поседује следеће сертификате
  • SRPS ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом
  • SRPS ISO 14001 - систем управљања заштитом животне средине
  • SRPS ISO 45001 - систем управљања безбедношћу и здрављем на раду
  • DIN EN ISO 3834-2 - систем квалитета заваривачког погона
  • SCC 2011 - систем управљања сигурности на раду
  • SRPS EN ISO 1090-1 - извођење челичних и алуминијумских конструкција