КОНТАКТ
 
НС-ТЕРМОМОНТАЖА д.о.о.
Ремонт и ревитализација индустријских објеката
         
Адреса:

Стевана Мокрањца 18
21.000 Нови Сад, Србија

тел/фах:
+381 21 512-245
+381 21 512-767

e-mail:
office@nstermomontaza.rs

nstermo@gmail.com
nstermo.office@gmail.com

 

Адреса радионице:

Руменачки пут б.б.
21000 Нови Сад, Србија

web:   
www.nstermomontaza.rs
Адреса НС-Термомонтаже у
СР Немачкој:


Betriebsstätte Deutschland,
Rheinstr. 67, 12.159 Berlin

тел/фах:
+493 025 040 231
+493 025 040 231

e-mail:
nstermo.de@gmail.com
 

Текући рачун: 340-22347-13, Erste банка, Филијала Нови Сад | PIB: 101691215 | Матични број: 08549796

Регистарски број: 22308549796 | Шифра делатности: 45330