Инжењеринг, ремонт и ревитализација индустријских објеката